Et innblikk i høstleiren
44 ungdommer og 16 ledere fra Oslo, Fredrikstad, Stavanger og Karmøy ankom fredag kveld Evjetun Leirsted. Der gikk de rett på club, og målet denne kvelden var å snakke om at jorda og mennesket ikke har blitt til ved en tilfeldighet, men at vi er skapt av Gud, med en hensikt: å ha fellesskap med ham.


Lørdag morgen snakket vi om hvordan synd ødelegger, at da Adam og Eva falt så ble det en konsekvens for alle mennesker. Vi snakker om at dette fellesskapet med Gud ble brutt og at det er ingenting vi kan gjøre for å fikse det. Lørdag kveld blir derfor den store kvelden, når vi får fortelle ungdommene at Jesu død på korset betalte og gjorde opp for all synd. Ungdommene blir utfordret til å tenke selv og gjøre seg opp en mening om hvem Jesus er. De får mulighet til å snakke sammen med lederen sin og de andre på rommet under cabin time, som er rett etter hver club.


Søndag formiddag får de en mulighet til å ta et standpunkt. Etter at de har hørt om Jesus som sto opp fra graven får de muligheten til å respondere på det de har hørt.

I år var det 17 stykker som kom på “next steps meeting”, møtet vi har for de som ønsker å gjøre noe med det de har hørt gjennom denne helgen! Noen var der kanskje av nysgjerrighet, mens andre var der fordi de bestemte seg denne helgen for å følge Jesus. Det er noe å takke for!


Samtidig må vi huske på dem i bønn fremover, be for troen deres, at den vokser. De er som nyfødte, de trenger å bli matet og de trenger at vi ledere bruker tid sammen med dem.

Alle disse ungdommene har ledere som kjenner dem og som vil følge dem opp.

Be Gud om å fylle disse lederne med visdom og kjærlighet.

Disippelgjøringen starter i det vi treffer dem på fotballbanen, eller på kjøpesenteret, eller hvor en blir kjent med dem. Og det slutter ikke i det de kommer til tro på Jesus, nei disippelgjøring er noe som fortsetter.


- Kjartan Rob, taler for leiren

© 2020 Young Life Norge