Oppdatering: Oslo


2.-4. november reiste en hel gjeng med ungdommer og ledere fra Oslo til Stavanger for å være med på leir på Liland (Tonstad i Sirdal). Vi har blitt overrasket over stor interesse for leir i år, til tross for at det var langt å reise til årets høstleir. Vi opplever at vi får stadig større nettverk med ungdommer i de ulike områdene, og det er spennende å se hva Gud gjør gjennom både nye og mer etablerte relasjoner. Flere ledere har fått gode samtaler med ungdommer om livet og tro, både på leir og utenom. Be om at Gud fortsetter å virke i disse relasjonene og i ungdommene! Under får dere et lite innblikk i hva som skjer i de ulike områdene.


Urban

Urban-arbeidet er et møysommelig arbeid, der vi prøver å nå vanskeligstilte ungdommer som har havnet litt utenfor i samfunnet. Det krever mye av både tid og krefter, både å bli kjent med ungdommer, komme tett innpå dem, og å rekruttere nye ledere. Èn av Urban-ungdommene har hatt en vanskelig høst på flere måter. Det har vært utfordrende for Rune og Morten å få tak i han. Be om at de får tillit, slik at han slipper dem inn i livet sitt også nå som han har det tøft.

Morten prøver også å finne litt ut av hvor ungdommene på Grønland, hvor han bor, pleier å befinne seg. Dette er et område med mange “urbane ungdommer”, så be om at Gud åpner dører for å nå inn til disse.

Sinsen

Tre muslimske jenter fra Sinsen var med til Liland på leir. Dette er veldig stort, og jentene storkoste seg! Særlig en av dem fikk også mye å tenke på når det kommer til tro og Jesus.

Per Magne, som leder arbeidet på Sinsen, og Kristin, som han skal gifte seg med, har fått “ja” til å leie en leilighet i Sinsen kirke. Dette gir dem en unik mulighet til å invitere ungdommer hjem til seg, til en leilighet som ligger svært sentralt på Sinsen. Det åpner også dører for dem inn mot konfirmantarbeid og en tweens-klubb i kirka som Kristin arbeider med, og vi er spente på hva Gud vil gjøre gjennom disse nye åpne dørene.


Østensjø

Flere ungdommer fra Østensjø reiste på leir, og både ungdommer og ledere kom oppmuntra tilbake og hadde hatt det alle tiders. “Hangout” som ble starta i høst er fortsatt en suksess, som samler Østensjø-ungdommer med jevne mellomrom. Det har likevel vært noe færre ungdommer som har kommet de siste gangene. Be om at Gud gir visdom til lederne, om hva som kan arrangeres som trekker ungdommer. Og be om at Gud åpner nye dører for kontaktarbeid, slik at lederne kan få enda flere ungdommer de kan invitere til disse arrangementene.


Frogner

Frogner har i løpet av høsten endelig blitt et “team”, bestående av både gutte- og jenteledere, og de har begynt med egne teamsamlinger. Jentene er fortsatt ganske i oppstarten, og har brukt mye tid på å undersøke og ta kontakt med mulige kontaktarenaer. Be om at Gud åpner dører for dem der de kan treffe mange ungdommer! Guttelederne har holdt på litt lengre, og har fått god kontakt med noen av fjorårets konfirmanter. Vær gjerne med å be både for disse relasjonene, at de må gå stadig dypere, og for nye relasjoner som kan komme når nytt konfirmasjonsår starter etter jul.

© 2020 Young Life Norge