Sommeroppdatering: Oslo

Updated: Sep 18, 2018


I Oslo skjer det for tiden mye spennende. Vi har fått flere nye ledere, og noen av disse skal starte opp arbeid på nye kontaktarenaer. Vær gjerne med å be om at mailer som blir sendt, blir besvart, og at vi får innpass på nye steder slik at enda flere ungdommer kan bli nådd med evangeliet. Bøler og Oppsal har blitt slått sammen til ett område; “Østensjø”. Dette synes vi er veldig spennende, da det gir muligheter til å nå ikke bare Oppsal og Bøler, men også andre steder på Østensjø: Skullerud, Abildsø, Manglerud osv.


Lederne på Østensjø har i høst arrangert “hangout”, som har vist seg å være mer populært blant ungdommene enn de hadde våget å drømme om. Mer enn 30 ungdommer kom første gang, til bålkos, leker og sosialt. Vær med å be om at vi finner flere kreative måter å samle ungdommer på, også på Sinsen og Frogner!


En liten gjeng med ledere og ungdommer var på leir i Skottland i sommer. Dette var en stor suksess! Til tross for ulike ungdommer som ikke kjente hverandre så godt fra før, ble gjengen i løpet av leiren veldig sammensveiset og hadde det fint sammen. Fem av ungdommene valgte å legge ned en stein for å si at de ønsket å starte en vandring med Jesus. Vi priser Gud for at han arbeider med hjerter, og har gitt oss mulighet til å vitne for blant annet disse ungdommene. Be om at han gir kraft og visdom til lederne som er tilbake i hverdagen i Oslo med disse ungdommene.

Be om at de kan fortsette å vise dem hva det vil si å følge Jesus, og hvorfor Jesus er verdt å gi avkall på alt for å følge.

© 2020 Young Life Norge